Kom zaterdag naar de ALV. Interessante agenda en workshop sneller zeilenNieuwsfoto: 

Agenda Algemeen Ledenvergadering Vergadering IOU NED dd. 2 maart 2013;
WVP de Pettelaer. Den Bosch. Zie www.wvdepettelaer.nl

Ontvangst om vanaf 12.00 uur , aanvang vergadering 13.00
1. Opening en mededelingen;
2. Verslag ALV 2012 dd. 3 maart 2012; (bijlage)
3. Ingekomen en uitgaande correspondentie;
4. Financiƫn; ( bijlagen worden op de vergadering verstrekt)
= Ledenbestand 2012.
= Jaarverslag 2012 en de begroting voor 2013.
= Kascommissie 2012.
= Decharge bestuur.
= Benoeming nieuwe kascommissie 2013.
= Contributie 2013.
5. Wedstrijdzaken; = Jaarverslag van de ranglijstwedstrijden 2012 met prijsuitreiking.
= Ranglijstwedstrijden 2013 (bijlage).
= ONK 2014 / 2015 en Euro 2015.
= Klasse controle 2013.
= Het voeren van een eigen zeilnummer.
6. Verslag van de vlootvoogden;
7. Public relation; = website.
= promoboten.
= Hiswa en Boot Holland.
= Bosche Bollen 2013.
8. Bestuurszaken; aftredend en herkiesbaar;= Ton op de Weegh (voorzitter)
= Joep ten Brink (bestuurslid)
= Fokko Ringnalda ( secretaris)
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot tien dagen voor de vergadering
van de ALV.
9. Rondvraag / Sluiting (volgende ALV jaarvergadering 2014 in Noord);

14.30 uur Workshop Hans Loermans over wat je kan doen om betere resultaten te komen